Voorschoolse Educatie Programma Puk

Op de beide kinderdagverblijven en de peuteropvang werken we met Puk, een methode uit de VVE (voorschoolse educatie) programma’s.

Puk biedt baby’s en peuters uitdagende en speelse activiteiten aan, waarin zij actief en zelfontdekkend bezig zijn. Met activiteiten wordt ingespeeld op de verschillende stadia van taalontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheden, spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Daarnaast besteedt Puk aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. Het programma bestaat uit 10 thema’s, die gedurende een jaar in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd. De thema’s komen uit de directe belevingswereld van de kinderen.

Op de peutergroepen werken we met Puk & Ko, een methode uit de VVE (voorschoolse educatie) programma’s. Puk & Ko biedt peuters uitdagende en speelse activiteiten aan, waarin zij actief en zelfontdekkend bezig zijn. Met activiteiten wordt ingespeeld op de verschillende stadia van taalontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheden, spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Daarnaast besteedt Puk & Ko aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling.

Het programma bestaat uit 10 thema’s, die gedurende een jaar in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd. De thema’s komen uit de directe belevingswereld van de kinderen.

Er is op alle groepen een pop die de naam Puk draagt. Puk is een belangrijk figuur in deze methode. Via Puk worden de kinderen bij een activiteit betrokken en wordt er interactie met de kinderen uitgelokt, zowel verbaal als non-verbaal. Puk is het speelkameraadje van de kinderen, hij is één van hen. Hij maakt dezelfde dingen mee en leeft in een, voor de kinderen, herkenbare wereld.

De thema’s worden van te voren gepland en er wordt dan vijf weken binnen 1 thema gewerkt en gespeeld. Als Puk niet meer wordt gebruikt, dan geeft de pedagogisch medewerker hem ook bewust een plek samen met de kinderen. Zo is er een duidelijk einde aan de activiteiten met Puk.

Werken met Puk is een meer gerichte stimulering van de ontwikkeling van kinderen (minder op alle gebieden en op een manier die bij kinderen past, speels en ontdekkend. Doordat het gerichte stimulering en gepland is, kan het wat schools overkomen, maar de activiteiten zijn zo gemaakt dat ze helemaal passen bij hoe kinderen doen en leren. Zo bied je een kind de ruimte om zich geheel op eigen wijze te ontwikkelen en kun je dat aanbieden waar een kind aan toe is.

Vind de geschikte SKZ vestiging

vakantie opvang

Foto's

Inschrijven bij ?

meer informatie ›

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ouderportaal

wachtwoord vergeten?