Skip to main content

Veelgestelde vragen over de tarieven

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Op de website van de Belastingdienst kun je zien aan welke voorwaarden je dient te voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

Ik heb recht op kinderopvang toeslag, hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang ik?

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt, hangt van verschillende factoren af.
Zo wordt er gekeken naar het aantal uren dat je werkt*, je totale jaarinkomen, voor hoeveel kinderen je opvang afneemt, welke opvangsvorm(en), etcetera.  

Om een goede inschatting te maken, kun je het beste een proefberekening maken. Dit kan via de website van de Belastingdienst of via onze Rekentool

Hoe vraag ik kinderopvang toeslag aan?

Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch. Dit vraag je zelf aan via Mijn Toeslagen.

We adviseren je om na het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst de kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Om geen toeslag mis te lopen is het belangrijk dat de toeslag is aangevraagd binnen 3 maanden na de startdatum van de opvang. 

Ik heb hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag

Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kun je contact opnemen met de Belastingdienst.

De app Uitleg Kinderopvang Toeslag helpt je stap voor stap bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag. Klik hier voor meer informatie over de app. De app is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in 6 talen; Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Oekraiens en Russisch.

Kan ik de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan SKZ laten uitbetalen?

Dat is mogelijk. Je kunt dit zelf aangeven via Mijn Toeslagen. Kies na het inloggen onder het kopje ‘Administratie’ voor de optie ‘Ik wil de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvang laten uitbetalen’.

We ontvangen graag een bericht van je wanneer je hiervoor kiest, zodat we je een juiste factuur toesturen.

Bij welke opvangvormen vergoedt de belastingdienst geen kinderopvangtoeslag?

Gesubsidieerde peuteropvang en tussenschoolse opvang.

Peuteropvang: hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Het uurtarief is hetzelfde als voor onze dagopvang, maar het maandtarief is anders. Dit komt doordat je van SKZ geen factuur ontvangt in de maand augustus.

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag deel je het aantal uren over 12 maanden. Voorbeeld: 20 uur peuteropvang per maand x 11 maanden/ 12 maanden.
Op onze tarievenpagina vind je het aantal uur en het maandbedrag wat je kunt aanhouden.

Komt mijn kind in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang?

Wanneer één of beide ouders van het gezin geen betaald werk verrichten, komt het kind in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Een bijbehorende voorwaarde is dat het gezin woonachtig is in de gemeente waar de peuteropvang wordt aangevraagd.
Een zogenoemde subsidieplek kan ingaan wanneer een kind 2 jaar* of ouder is. SKZ regelt de subsidie aanvraag met de gemeente voor deze plek.
*2,5 jaar in Stompwijk.

De voorwaarden verschillen per gemeente. Het kan zijn dat we aanvullende informatie of documenten nodig hebben. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor doelgroep peuteropvang? (VVE)

Een zogenoemde VVE plek is op indicatie vanuit het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) wanneer er bijvoorbeeld een grote taalachterstand is (of dreigt te ontstaan).
Wanneer je kind hiervoor in aanmerking komt, ontvangen wij een verwijzing vanuit het CJG en nemen we contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn kind wordt 4 jaar - veranderd er iets in de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag voor dag- en peuteropvang stopt op de dag voor de vierde verjaardag van je kind. Er zijn twee mogelijkheden:

Je kind gaat meteen naar de BSO
Je ontvangt een nieuwe plaatsingsovereenkomst van SKZ. Hierop staan alle gegevens die je nodig hebt voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang. 

Je kind gaat na de vakantie naar de BSO
Als je kind in de zomervakantie nog naar de dagopvang gaat, dan kun je daar gewoon toeslag voor krijgen. Pas hiervoor de einddatum aan bij de belastingdienst.

Als je ook na de vierde verjaardag van je kind gebruik wilt maken van de dagopvang neem dan tijdig contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.

Hoe worden de opvang uren berekend?

Bij het berekenen van de opvanguren gaan we uit van een gemiddelde per kalenderjaar.

Voorbeeld dagopvang:
Voor 1 dag op onze dagopvang rekenen we 11 uur. 
11 uur x 52 weken per kalenderjaar = 572 uur per jaar gedeeld over 12 maanden = 47,67 uur per maand voor 1 dag per week.

Voorbeeld peuteropvang
Voor 1 verkorte ochtend van 08.00 tot 12.00 uur op maandag op onze peuteropvang in Zoeterwoude Rijndijk rekenen we 4 uur.
Er is geen peuteropvang in de schoolvakanties. Je ontvangt geen factuur van ons in de maand augustus.
4 uur x 40 weken per kalenderjaar = 160 uur per jaar gedeeld over 11 maanden = 14,54 uur per maand voor 1 ochtend per week.

Voorbeeld buitenschoolse opvang
Voor 1 dag BSO Compleet in Zoeterwoude Dorp op dinsdag rekenen we 25,50 uur.
Dit is opgebouwd uit 38 schoolweken x 4 uur (14.30 - 18.30) + 14 vakantieweken x 11 uur (07.30 - 18.30) = 306 uur per jaar gedeeld over 12 maanden = 25,50 uur per maand voor 1 dag per week.

Bel 071 580 80 10