Werkwijze en omgang volgens Pikler

Bij Stichting Kinderopvang Zoeterwoude hebben we een groot deel van de ideeën van Emmi Pikler geïmplementeerd in de werkwijze en omgang met de jongste kinderen, t.w. de baby's en dreumesen.

Het kinderdagverblijf is een speciale omgeving. Het vergt een specifieke pedagogische visie om jonge kinderen binnen een groep te begeleiden en tot hun recht te laten komen. Emmi Pikler geeft hiervoor praktische en concrete aanwijzingen.

Pedagogische uitgangspunten

Emmi Pikler´s benadering kenmerkt zich door twee principes: respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. Vanuit deze principes ontstaat een derde: de noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren. Er is een tijd voor rust en slaap. Een tijd van wakker zijn in contact met de leidster die hem verzorgt. En een tijd om zelf actief bezig te zijn. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind er optimaal van kan profiteren.

Respectvolle verzorging

De dagelijkse verzorging - eten, wassen, verschonen en aankleden - is een belangrijke bezigheid. Het is het moment om werkelijk samen te zijn en elkaar te leren kennen. Als de volwassene de tijd neemt om zich aan het tempo van het kind aan te passen, krijgt het kind de kans zich op de handelingen in te stellen en mee te doen aan het samenspel.

Daardoor ervaart het, zo jong als het is, dat het invloed kan uitoefenen op situaties waar hij deel aan heeft. Dat vertrouwen vormt de basis voor zijn eerste sociale contacten.

Vrije bewegingsruimte

Tijdens het vrije spel beschikken kinderen over een ruimte die aangepast is aan zowel hun behoefte aan veiligheid als hun behoefte om te ontdekken. Er is speelmateriaal dat aansluit bij hun leeftijd en belangstelling. Kinderen hebben de mogelijkheid hun eigen interesse en behoefte te volgen, zonder dat een groepsleiding ingrijpt door hen aan te moedigen of een andere activiteit voor te stellen. De volwassene is in de buurt, maar beperkt zich tot oogcontact of bevestigende woorden. Dat helpt het kind uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en zelfverzekerd mens.

We hebben speelmateriaal dat is afgestemd op deze leeftijdsgroep, met name open materialen. Dit zijn materialen waar kinderen zelf mee kunnen experimenteren zonder dat het doel van het materiaal is vastgelegd. Dit zijn eenvoudige materialen als mandjes, bakjes, bekers, vergieten etc. Met bakjes kunnen kinderen b.v. stapelen, schuiven, maar ze kunnen er ook iets in doen, op hun hoofd zetten, mee op de grond tikken of in elkaar zetten.

Vind de geschikte SKZ vestiging

vakantie opvang

Foto's

Inschrijven bij ?

meer informatie ›

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ouderportaal

wachtwoord vergeten?