Oudercommissies

Doelstelling en bevoegdheden

De doelstelling van de Oudercommissies van SKZ is: De belangen van de kinderen en ouders van SKZ zo goed mogelijk behartigen en de ouders vertegenwoordigen. Tevens adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de opvang. Minimaal één keer per jaar komen de oudercommissies bij elkaar om het beleid van de vestigingen op elkaar af te stemmen.

Verzwaard adviesrecht OC

Er wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de voorzitter van de OC en de directie. De OC wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft. Te denken valt aan:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen personeel, inzet van stagiaires)
  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • vaststellen of wijziging van een klachtenregeling en aanwijzen van een klachtencommissie
  • wijziging van de prijs van de kinderopvang

Van een advies van de OC mag de directie alleen afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd aan kan geven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. Ouderavonden en themabijeenkomsten De OC levert minimaal éénmaal per jaar inbreng op een ouderavond of een themabijeenkomst. Tijdens deze avond wordt toelichting gegeven over wie de leden van de OC zijn en wat er de afgelopen tijd is besproken. Vaak wordt dit formele gedeelte aangevuld met een informeel gedeelte.

Overige activiteiten

Naast eerder genoemde activiteiten houdt de OC zich ook bezig met de invulling van bijzondere gelegenheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het jaarlijks terugkerende zomerfeest en aan de 'dag van de leidsters'.

Meer informatie

Aanvullende informatie kunt u terugvinden op de site van BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang).

Contact

De leden van de OC staan vermeld op het centrale informatiebord en op de site van SKZ. U kunt persoonlijk contact opnemen met één van de leden of u kunt een mailtje sturen naar één van de onderstaande oudercommissies:

Oudercommissies

Informatie Oudercommissies SKZ

Foto's

Inschrijven bij ?

meer informatie ›

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ouderportaal

wachtwoord vergeten?