Over Stichting Kinderopvang Zoeterwoude

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude is in 1989 opgericht door een aantal enthousiaste ouders die zochten naar goede opvang voor hun kinderen. Sommige medewerkers van het eerste uur zijn nog steeds werkzaam bij SKZ. Door de jaren heen is SKZ uitgegroeid tot een professionele organisatie voor kinderopvang met vestigingen in Zoeterwoude-Rijndijk en Stompwijk. Stichting Kinderopvang Zoeterwoude heeft de volgende missie en visie;

´SKZ wil een maatschappelijk (duurzaam) ondernemer zijn; bij het formuleren van de financiële prestaties zal de prijs- kwaliteitsverhouding in relatie staan met een bescheiden winstmarge zodat een gezonde bedrijfsvoering ook in slechtere tijden mogelijk is.

De kinderen, ouders en personeel zullen binnen een warme en veilige sociale omgeving zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Bij de activiteiten met de kinderen en bij de bedrijfsvoering zal de zorg voor de natuur in het algemeen en de directe omgeving van SKZ uitgangspunt zijn’.

SKZ wil voor alle kinderen van Zoeterwoude en Stompwijk kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aanbieden. Goed opgeleide pedagogisch medewerksters zullen een opvoedingsklimaat creëren waarbinnen kinderen zich emotioneel, sociaal, als motorisch optimaal kunnen ontwikkelen. Ook de algemeen geaccepteerde waarden en normen zullen speerpunt zijn van dit pedagogisch klimaat. Voor de jonge kinderen als voor de oudere kinderen worden er activiteiten georganiseerd die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Plezier maken met elkaar is hierbij heel belangrijk.

SKZ zoekt actief de samenwerking met het onderwijs en de andere partners in de opvoeding van de kinderen. Kinderopvang Zoeterwoude heeft samen met het onderwijs voor een kind-volgsysteem
gekozen. Van af het moment dat de kinderen naar de kinderopvang bij SKZ gaan tot het einde van de basisschool wordt hun ontwikkeling gevolgd. Zo ontstaat er een doorgaande lijn vanuit de kinderopvang naar de basisschool.

De bestuurlijke organisatie van SKZ bestaat uit een Raad van Toezicht van vier personen. Zij stellen de organisatorische en financiële kaders vast en vormen een klankbord voor de Directeur, bestuurder Dita van Dijk.
Het kantoor team wordt gevormd door de directeur, Dita van Dijk, financieel manager Ria Versteegen, personeelszaken Mariska van Veldhuizen, kindplanner Kelly de Jong, clustermanagers Jamie van der Plas (Zoeterwoude Dorp) Desiree de Jong (Zoeterwoude Rijndijk en Stompwijk) en pedagogisch coach Natasja van Haasteren.

Het kantoor team stuurt de dagelijkse opvang aan en is continue op zoek naar verbeterpunten binnen de kinderopvang van SKZ.

Foto's

Inschrijven bij ?

meer informatie ›

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ouderportaal

wachtwoord vergeten?