Vind de geschikte vestiging en schrijf u in

Schrijf u nu online in ›

 

Locaties SKZ weergeven op een grotere kaart

Inschrijving/Plaatsing

U kunt zich zowel telefonisch als via de website bij ons inschrijven. Voor de dagopvang kunt u inschrijven vanaf het moment dat u zwanger bent en voor de buitenschoolse opvang vanaf 3 jaar. Wanneer wij het inschrijfformulier en het inschrijfgeld ontvangen hebben wordt uw kind geplaatst op de plaatsingslijst. Wanneer u al een kind bij SKZ heeft geplaatst dan krijgt u voorrang. Ook kinderen die reeds bij de dagopvang zitten hebben voorrang op een plek bij de buitenschoolse opvang.

Uiterlijk drie maanden voor de gevraagde plaatsingsdatum krijgt u van ons een plaatsingsvoorstel. Wanneer u akkoord gaat met dit voorstel gaan wij over tot het opmaken en ondertekenen van een contract inclusief onze leveringsvoorwaarden, wat moet leiden tot een definitieve plaatsing. De algemene voorwaarden van de branche kinderopvang (link naar deze voorwaarden via MO groep) maken onderdeel uit van het contract. De eerste werkdag van de maand factureren wij de desbetreffende maand.

Ruilen/extra dag

Het is mogelijk om incidenteel te ruilen van dagen, mits dit binnen 10 werkdagen gebeurt. Ruilen van een dag moet van tevoren aangevraagd worden bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Alleen als de groepsgrootte het toelaat, kan er geruild worden. Ziekte- en vakantiedagen van het kind kunnen helaas niet worden ingehaald. De dagen dat SKZ dicht is, kunnen niet gecompenseerd worden met ruildagen.

Als de groepsgrootte het toelaat kunt u een extra dag afnemen tegen de geldende dagprijs van dat moment. Bij de pedagogisch medewerkers van de groep kunt u informeren of dit mogelijk is. De extra kosten worden de maand erop gedeclareerd.

Opzeggen/Wijzigen

Voor het opzeggen of verminderen van dagen geldt een opzegtermijn van een maand (link naar leveringsvoorwaarden SKZ). Dit geldt ook voor het overstappen en/of wijzigen naar een ander product. Opzeggen en/of wijzigen dient schriftelijk te worden gedaan.

Vind de geschikte SKZ vestiging

vakantie opvang

Foto's

Inschrijven bij ?

meer informatie ›

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ouderportaal

wachtwoord vergeten?