Onze pedagogische visie en doelstelling

Het is belangrijk dat een kind uitgroeit tot een mens die zelf keuzes kan maken, die een eigen mening heeft en die voor zichzelf op kan komen.

Stichting kinderopvang Zoeterwoude biedt opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze opvang wordt meestal geboden als beide ouders werken waardoor er behoefte is van ouders naar een plek waar uw kind liefdevol wordt opgevangen en uw kinderen gestimuleerd en begeleid worden door professionals. Stichting Kinderopvang Zoeterwoude werkt vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van kinderen en onze rol daarin.

Deze visie vormt het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers op de verschillende locaties en is vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. Het doel van dit pedagogisch beleidsplan is het ontwikkelen, verantwoorden en bewaken van de pedagogische kwaliteit binnen de stichting. Voor u, als ouder, geeft het een beeld van onze werkwijze.

Vind de geschikte SKZ vestiging

vakantie opvang

Foto's

Inschrijven bij ?

meer informatie ›

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ouderportaal

wachtwoord vergeten?