Onze pedagogische visie en doelstelling

De doelstelling van de organisatie is: SKZ wil aan alle kinderen van Zoeterwoude en Stompwijk kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aanbieden. Waarbij wij het belangrijk vinden dat een kind uitgroeit tot een mens die zelf keuzes kan maken, die een eigen mening heeft en die voor zichzelf kan opkomen. Tevens willen we dat een kind eerlijk is en respect heeft voor zichzelf en voor de omgeving waarin hij leeft.

We bieden kinderen de mogelijkheid zich individueel en in groepsverband, in alle aspecten van hun ontwikkeling, te ontplooien. Dit doen we door deskundige begeleiding en ondersteuning, in een warme, veilige omgeving die speciaal voor kinderen is ingericht. Hiervoor hebben we goed opgeleide pedagogisch medewerkster (s) die een opvoedingsklimaat creëren waarbinnen kinderen zich zowel emotioneel, sociaal, als motorisch optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden activiteiten die passen bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat het kind plezier beleeft aan de activiteiten.

SKZ is betrokken bij de lokale gemeenschap en zoekt actief de samenwerking met het onderwijs en de andere partners in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wij werken samen aan mogelijkheden om kinderen te stimuleren en uit te dagen. Zo werken we samen met school aan een doorgaande leerlijn. We werken samen met CJG maar ook met Sport- en cultuurstimuleringsfonds, met lokale sportverenigingen, met de Voorleesexpress (bibliotheek Rijn en Venen) en Jong geleerd thuis gedaan van JES. Samen met partners en ouders zorgen we voor een sterke pedagogische omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vind de geschikte SKZ vestiging

vakantie opvang

Foto's

Inschrijven bij ?

meer informatie ›

Heeft u een vraag?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ouderportaal

wachtwoord vergeten?