Skip to main content

Miniblog: Buitenspelen maakt slim!

Buitenspelen maakt slim! Maar hoe zit dat precies? Onze pedagogisch coach Natasja vertelt dit in haar miniblog.

Kinderen hebben een betekenisvol aanbod nodig van spelsituaties, materialen en mogelijkheden om te ontdekken. Waarom? Om hun nieuwsgierigheid te wekken. Maar wat is nu zo belangrijk aan nieuwsgierigheid? Wanneer de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en kinderen aangemoedigd worden zelf initiatieven te nemen, wordt het brein optimaal gestimuleerd (aanmaak van endorfine). Voor een kind is de buitenomgeving bij uitstek een uitdaging die uitnodigt om intensief te verkennen, dingen uit te proberen, te fantaseren en te veranderen. Je leert de grenzen te verkennen van de eigen mogelijkheden en verschillende perspectieven te zien in de omgeving. Een kind moet leren dat de wereld er vanaf een hogere afstand anders uitziet, dat zand met water modder wordt en dat je natte voeten krijgt als het paaltje waar je op wilt springen nét iets te ver voor je was. En dat leert het alleen door het zelf te ervaren. De ruimte krijgen om zelf te ontdekken, leidt tot een gevoel van competentie. En dit succesgevoel leidt niet alleen tot meer zelfvertrouwen, maar draagt ook bij tot het ontwikkelen van een groeimindset. En dit is nou precies wat kinderen in deze tijd zo nodig hebben: het leren denken in mogelijkheden en kansen. Héél handig bij tegenslag in het latere leven of bij een moeilijke opdracht op school. Zou het niet mooi zijn als jouw kind net als Pippi Langkous zegt: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’