Update 8 september 2022
Alle informatie op een rij over de compensatieregeling voor de buitenschoolse opvang.

8 september 2022

Compensatie bij geen recht op kinderopvangtoeslag over de periode vanaf 21 december 2021 tot 10 januari 2022
Inmiddels is er ook een compensatie regeling voor ouders die geen recht hadden op kinderopvangtoeslag ten tijde van de derde sluiting. Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de factuur volledig zelf betaald (zonder recht op kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie)? Dan kun je recht krijgen op deze tegemoetkomingsregeling. Je kunt de tegemoetkoming vanaf 1 oktober tot en met 1 december 2022 aanvragen bij de SVB. Als je hiervoor in aanmerking komt, dien je een verklaring in te vullen. Klik hier voor de verklaring en alle informatie.

Compensatie eigen ouderbijdrage voor de buitenschoolse opvang vanaf 21 december 2021 tot 10 januari 2022
De buitenschoolse opvang was van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 gesloten. Had je tijdens deze periode kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én heb je de eigen ouderbijdrage doorbetaald dan ontvangt je medio juni 2022 automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op je rekening.

Kreeg je tijdens de eerste en/of tweede sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming? Dan ontvang je in juli automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB op je rekening. De precieze betaaldata zijn op dit moment nog onbekend.

Compensatie overblijf
De tussenschoolse opvang, ook wel bekend als de overblijf, valt niet onder de Wet Kinderopvang en valt daardoor niet onder de compensatieregeling van de overheid en/of gemeente. Doordat je kind geen gebruik heeft kunnen maken van de overblijf in de week van 20 december 2021, heeft SKZ zelf de overblijfkosten voor deze week gecompenseerd aan ouders.

Meer informatie
Klik hier voor informatie van de Rijksoverheid over kinderopvang in de corona tijd.

16 november 2022
Verhalen medewerkers - het verhaal van Michelle

Het verhaal van pedagogisch medewerker Michelle:

“Bij SKZ ben ik geen nummertje, maar een écht persoon. Ik word gezien om wie ik ben.”

SKZ in beeld

SKZ in beeld

 • Elke ochtend genieten de baby's en peuters van een fruitmoment.
 • “Dat kan ik al!” Samen nieuwe materialen ontdekken.
 • Lekker zelf experimenteren in de ‘keuken’.
 • Met onze uitdagende speelhoeken kunnen de peuters verhalen uit het ‘echte’ leven naspelen.
 • Lekker bewegen in de buitenlucht. Durf jij nóg hoger?
 • We begeleiden interacties tussen de kinderen.
 • Gezellig samen lezen. Welk boek wordt het?
 • In kook café Binnenstebuiten maken we verse smoothies, heerlijke pasta's en maken we kennis met de verschillende ingrediënten.
 • Veilig en vertrouwd door een warm contact met de pedagogisch medewerkers.
 • Genoeg tijd om jezelf te ontdekken!
 • Gezellig en leerzaam in de groep: samen aan tafel eten. Zullen we nog een liedje zingen?
 • Proost! Welke kleur beker heb jij?
 • Wat is er leuker dan je eigen boterham smeren! Kijk, dit kan ik zelf!
 • Zo leren peuters over vol en leeg, over hard en zacht én over structuren, net als straks op school.
 • De nieuwsgierige aard van de peuters levert leuk samenspel op.
 • We sluiten aan bij de interesses van de kinderen én dagen hen uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen.
 • Het oudere BSO kind wil graag ‘nieuw en anders dan anders’: uitdagende 7+ activiteiten in het atelier.
 • Lekker buitenspelen tijdens een BSO (mid)dag.
 • Op ontdekkingstocht.